Studijní program pro laiky - modul B

  • Řád ECM

  • Kurz liturgiky navazuje na studium Modulu A. Jeho cílem je seznámit studenty s tématem liturgie – bohoslužby církve jak po teologické stránce, tak po stránce praktické. Studenti se seznámí s historií liturgie, s komponenty a schématem bohoslužby, osvojí si význam a orientaci v církevním roce a získají ekumenický přehled v pojetí liturgie ostatních církví.

    Po absolvování předmětu budou studenti schopni dobře se orientovat v liturgických textech (zejména ECM), připravit a vést bohoslužbu, upravit jí dle situace a slavit jí s ohledem na její účastníky.

  • Křesťanská výchova v církvi

Skip Navigation

Navigation